Installation af et sneglehegn: hvad du skal være opmærksom på


Et sneglehegn er en effektiv beskyttelse mod uønskede gæster i dine bede. Hvis hegnet er monteret korrekt, kan det ikke overvindes af snegle, så dine planter er beskyttet mod de irriterende skadedyr uden brug af kemikalier.

Nedenfor forklares det, hvordan et sneglehegn installeres, og hvad du skal være opmærksom på. 


Hvordan fungerer et sneglehegn?


Der er opsat et sneglehegn som en kant omkring bedet. Den øverste del af sneglehegnet er bøjet udad, så det danner en vinkel på ca. 45 grader. Sammen med den øverste kant, der også er bøjet udad, sikrer dette, at sneglene ikke kan komme over hegnet og dermed holdes pålideligt væk fra bedene. 


Hvordan installeres et sneglehegn?


Når du monterer et sneglehegn, er det først og fremmest vigtigt at sikre et sikkert underlag. Hegnet skal derfor sidde ca. 10 centimeter dybt i jorden. Brug en spade eller rive til at grave en smal kanal rundt om bedet.

Da et sneglehegn normalt har en totalhøjde på 25 centimeter, vil ca. 15 centimeter rage ud fra jorden efter installationen. Dette er vigtigt for at sikre tilstrækkelig højde til at kunne afvise sneglene effektivt.

Forbind sneglehegnets sidestykker med hjørneelementerne, og placer sneglehegnet i den tidligere gravede kanal. Fyld nu renden med jord og tryk den godt ned, så det nyinstallerede sneglehegn står sikkert. 

Hvis længden af et enkelt sideelement ikke er tilstrækkelig til at omslutte hele bedet, kan du også skubbe to sideelementer ind i hinanden, når du monterer sneglehegnet, og dermed tilpasse det beskyttende hegn til størrelsen af det pågældende bed. 


Hvad skal man være opmærksom på, når man installerer et sneglehegn?


For at sneglehegnet kan beskytte dine planter mod snegle, er det vigtigt, at det er monteret uden huller. Desuden skal du sørge for, at den nævnte højde på 15 centimeter er garanteret. Da sneglehegn normalt har en totalhøjde på 25 cm, er det dog normalt ikke noget problem i praksis alligevel. 

Sørg også for, at sneglehegnet er helt frit efter installationen, og at der ikke er planter, der hænger ud over eller er i direkte kontakt med hegnet. Ellers kan sneglene bruge det som klatrehjælp og komme ind i bedet på trods af sneglehegnet.


Hvornår er det rigtige tidspunkt at installere et sneglehegn?


Tidspunktet for installation af dit sneglehegn er grundlæggende op til dig. Du kan f.eks. installere hegnet om efteråret eller vente til foråret. For at den kan gøre sit arbejde, skal du dog installere den senest, når du begynder at plante dine bede. 

For at beskytte dine bede bedst muligt mod snegle anbefaler vi, at du graver jorden op sidst på efteråret og først på foråret. På denne måde vil du blotlægge eventuelle snegleæg i jorden, som vil blive fjernet af sol, frost og rovdyr. Det vil hjælpe dig med at reducere antallet af snegle i din have på forhånd og spare arbejde med skadedyrsbekæmpelse.