Snörasskydd

Snökapten: Viktigt skydd för vintern

 

När det snöar och är tillräckligt kallt på vintern blir det oundvikligen snö kvar på hustaken. För att förhindra att större snögubbar halkar på en gång och skadar fordon som står parkerade framför huset eller till och med skadar förbipasserande förbipasserande är det ofta användbart att montera ett lämpligt snökaptensystem.

 

Särskilt ofta kommer till detta ändamål snökaptensgaller, som fästs vid takets kant, till användning. Deras montering är inte alltför komplicerad och högkvalitativa snöbäddar kan göra poäng med en lång livslängd.

 

Det viktigaste om snöfångstgaller i en överblick

 

  • Snöfångstgaller förhindrar okontrollerad snöhalka i form av så kallade taklavar.

  • Det finns ingen tysk skyldighet att montera ett snöupptagningsnät.

  • Då snöupptagningsnät är föreskrivet i vissa regioner bör husägare dock informera sig om kraven i sin kommun.

  • Oavsett vilka bestämmelser som är tillämpliga på platsen är det ofta lämpligt att fästa ett snöfångstgaller för att undvika material- och personskador.

  • Den som inte passar för montering av snöfångare bör tilldelas en takläggare med det.

  • Förutom snöuppsamlingssystem i gallerform finns det även snöuppsamlingskrokar, snöupptagningsrör och snöupptagningsstänger.

  • Hälsosamma material som används för att tillverka snöfångare är till exempel Titanzink, aluminiumzink och varmförzinkat stål.

 

Måste man vara utrustad med en snöfångare?

 

Grundläggande finns det ingen allmänt giltig lag, som uttryckligen föreskriver hemvändare uttryckligen montering av snöfångare. I vissa av de federala delstaterna eller enskilda kommuner kan det dock finnas lämpliga förordningar som ger ett åtagande om att montera ett lämpligt snöfångarsystem.

 

Avse att husägare bör komma ihåg att de också ansvarar för den så kallade trafiksäkerheten i sitt hus utan otvetydiga specifikationer om montering av snöluckor för den så kallade trafiksäkerheten.

 

Detta innebär att de är skyldiga att förebygga undvikbara faror som utgår från byggnaden. Detta omfattar även taklanor inte minst. Enbart av denna anledning rekommenderas definitivt montering av en snösläckare för hus utan framsida.

 

Alternativ till snöskotern i rutform

 

Snöskotern är inte det enda tillgängliga systemet för att fånga upp snö. Bortsett från det finns till exempel så kallade snöstoppare. Snowstopper kallas också för snökrokar och installeras fördelat med vissa intervaller på hela taket. Å ena sidan fördelar de snöns vikt jämnare och å andra sidan ser de till att han inte glider ner i större mängder från taket, utan i stället kontrollerad fåfänga.

 

Monteringen av snökrokar är meningsfull särskilt för mycket branta tak. Dessutom, särskilt i regioner med mycket snö, erbjuder den dig att kombinera med snöfångare och på så sätt ge optimalt skydd mot taken.

 

 

Förutom stänger och krokar finns det även snöuppsamlingssystem i form av rör och balkar. Båda varianterna fungerar på samma sätt som ett snöuppsamlingsgaller och monteras också med hjälp av lämpliga fästen vid takets kant. Snötråg är rör av metall som vanligtvis har en diameter på 30 till 35 millimeter. För att undvika att takluviner avgår monteras två parallella snömittreiner på fästena.

 

Snöfångstgaller är i princip snöuppsamlingsrör. Med en diameter på 120 millimeter eller mer är de dock betydligt tjockare, och därför monteras till skillnad från rören endast en snöfångstbalk. För övrigt kan snöbollshållarna inte bara vara utrustade med tjocka metallrör, utan även med runda balkar av plast.

 

Vad ska man tänka på när man köper snöbollshållare?

 

Det är viktigt att de snöfångsgaller man väljer har god kvalitet och har tillräcklig stabilitet. Slutligen måste man vid kraftiga snöfall ibland bära en mycket hög last. Det är därför lite nyttigt att göra inköpsbeslutet enbart beroende på priset och sedan behöva byta ut snöbrickan efter några år.

 

En snöbricka av hög kvalitet kännetecknas av hög stabilitet och god väderbeständighet. Vanliga material som vanligtvis garanterar en lång livslängd är till exempel aluminiumzink, varmförzinkat stål eller till och med titan.

 

Avhängigt av önskat utseende kan snöfångskrokar och snöfångsgaller tillsammans med sina fästen naturligtvis också köpas i färgade varianter eller målas med en lämplig färg, för att passa optiskt till villastaket och takets dräneringssystem.

 

Montera snöbrickan på rätt sätt

 

Monteringen av snöbrickor är okomplicerad. Den efterföljande monteringen utgör inte heller något problem. Om du inte tar hand om dig själv på grund av höjden eller arbetet kan och bör du ge en takläggare i uppdrag att montera snömastgallret. Man vet redan från början att det behövs ett snökapacitetssystem, det är naturligtvis bra att installera detta redan när man täcker taket.

 

Snöfångstgallren monteras nära takets kant. För detta ändamål fästs de på taket med motsvarande fästen. Eftersom dessa skruvas fast i taksänkan måste några tegelstenar avlägsnas under monteringen.

 

Den egentliga snöfångaren hängs in i fästena, riktas ut och fästs sedan också med skruvar. För att snöfångssystemet ska kunna fylla sin funktion är det naturligtvis viktigt att gallren har rätt längd. Det är därför lämpligt att förkasta i förväg om takets exakta bredd inte skulle vara känd.

 

Snöfångstgaller köp billigt i vår onlinebutik

 

Om du vill utrusta ditt tak med ett snögaller är du rätt i vår butik. Hos oss hittar du snögaller av hög kvalitet, med vilka du kan motverka en okontrollerad glidning av snön.

 

 

Köp ditt snöuppsamlingsgaller online. Vi levererar din beställning snabbt och pålitligt till önskad adress, så att du snart kan börja med monteringen. Självklart kan du inte bara lita på låga priser utan också på en hög kvalitet på dina nya snögitter när du handlar i vår onlinebutik.